Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Sobrance » turistika » miesto

Miesto, okres Sobrance

Miesto v okres Sobrance

V okres Sobrance sa nachádza 827 kusov miesto.

Miesto, okres Sobrance:, 1 z 14

Blatné Revištia, Hrabovčík, Močidlá, Halašto, Stežná, Dubová, Vyšné Lúky, Bukovina, Lučica, Tabla, Vyšné lúky, Nad Feketiovou lúkou, Kolesárky, Olšinky, Bukovinky, Halaštov, Povary, Lazy, Kruhy, Koliby, Mikloščovo, Hrún, Ortaše, Dubnienky, Nižné lúky, Dúbravky, Vinička, Kračiny, Za sinokosami, Hliník, Hrun, Čierťaš, Pohorelé, Dielnice, Staré, Dlhý, Za Slaným potokom, Nikolaj, Pod Paportným, Kamene, Lukavec, Vinice, Temlová, Široké, Mladí, Gazdovský Grúň, Sadok, Opalky, Pohorelé, Sinokosy, Stračok, Slaný potok, Záhumienky, Prehybina, Nad Lechmanovou lúkou, Jacikova vinica, Hrb, Pavlova lúka, Vinica, Dubinky

Miesto, okres Sobrance:, 2 z 14

Bačavy, Na dlhých, Kút, Viničky, Žiarovnica, Rožok, Za brázdu, Zákľuky, Pasienok, Červená dráha, Pod Vinicami, Halaštov, Pod brezinami, Čertez, Záhrady, Záhumienky, Havrančík, Pustatina, Urbárska hora, Vrch, Čovb, Píla, Súhrady, Dubiny, Les, Šaršinsko, Dolu koncom, Za Kruhmi, Záhumienky, Záhumienky, Horbky, Pod hlbokým, Púštiny, Húšťavky, Dolina, Drieňovec, Paseky, Pastovník, Hloziny, Medzi cestami, Kolo moscička, Grúne, Na hrune, Drienovec, Na orosce, Medzi drahami, Vyšný zámer, Za drieňovcom, Kolo jarku, Nova parcelačka, Sredný hon, Patajčino, Konopište, Batkov, Na hrunku, Okolo studne, Za rybnickou dráhou, Magazín, Ruský Hrabovec, Križanovo

Miesto, okres Sobrance:, 3 z 14

Pod hrunkom, Džbor, Veľké Stepančatá, Okrúhle, Skalka, Kvapka, Kondasova, Les, Malé dolinky, Ihnatovo, Galová, Pánska tabla, Záluky, Topoľa, Dolné konopianky, Vackova lúka, Pod plavom, Pod Tarnavou, Repišča, Nad Potašňou, Terjasovo, Veliký Stavlinec, Malé Stepančatá, Za hrunom, Hora, Ohrady, Dodatky, Tri skaly, Ruské hnivy, Pod bukovinou, Ihrište, Pereduľ, Blízke Košiare, Záhumienky, Nižné záhumienky, Pod kútom, Ortáše, Pňov, Pod Hrbom, Dolné lúky, Olšiny, Revišský kanál, Nad Zásedným, Za lesom, Vacove polianky, Bystrá, Za potočkom, Dolu koncom, Hrb, Okrúhle, Stredná, Tovik, Partagi, Zlomišče, Zaživný hon, Hrabovčík, Skala, Vyšné záhumienky, Remetské lúky, Štefanov

Miesto, okres Sobrance:, 4 z 14

Tabla, Klinište, Dlhé poľanky, Ďaleké Košiare, Horné lúky, Verchovinka, Banov, Paportňa, Ploty, Lazy, Marcinky, Dolinaš, Dlhé zeme, Hlboký, Potašňa, Malé Uhliská, Zásedný, Blatco, Fekišovský pešník, Vinica, Záhumienky východné, Zákuc, Psare, Grossov Lazčík, Rozdiel, Jelenia lúka, Kováčová záhrada, Slizské, Ortáše, Široké brázdy, Brusný, Hrádza, Šimonová lúka, Tichá, Hideška, Lopaty, Noviny- močare, Biely jarok, Gajdoš, Hore koncom, Kolo honka, Pod brezou, Hrún, Medzi potoky, Za Dielom, Vyšný hon, Vyše lazu, Kvašná studňa, Od zavadského chotára, Čertežík, Pod kamennou studňou, Starý laz, Šimonova lúka, Hore koncom, Makovisko, Tabla, Za Hôrkou, Jarčok, Konopiská, U Paškove

Miesto, okres Sobrance:, 5 z 14

Tri Tably, Horná lúka, Vyšné záhumienky, Diely, Za Vyšnou Hôrkou, Čertová, Makoviská, Čierna, Gočov, Topoliny, Živánska lúka, Dlhé zeme, Nižné záhumienky, Modrácky kút, Záhumienky, Nad Čiernou studňou, Antolház, Hŕbok, Les, Dubina, Rybník, Bohatý hrun, Seredňa, Zlomová lúka, Veľké Uhliská, Stredný hon, Potočok, Nižné Nemecké, Krivec, Lazište k jarku, Hrb, Hlinisko, Rubáň, Zarubišča, Na Petrovskom, Krivuľa, Pod Dielom, K lesu, Májmová lúka, Dlhé Zeme, Burgerová skala, Poza Roztoku, Za riekou, Zahumienky, Nižné záhumienky, Dolná tabla, Záhumienky západné, Blatá i panské polia, Hôrky, Brišča, Panský les, Rovná Poľana, Veľké dolinky, Koščákov hrun, Dolina, R.B., Dolinka, Záhumienky, Horné konopianky, Krivula

Miesto, okres Sobrance:, 6 z 14

Baba, Breziny, Ciganske, Prošanky, Perečinské pole, Dolný hon, Sejkovský kút, Dolinky, Luhy, Pod lesom, Pod Topoliny, Mličná, Knianstvo, Biely kameň, Stežky, Záhrady, Katastre nize hradskej, Jasenisko, Zinčat hrun, Rajcianka, Dolinky, Poloň, Kerticina, Paškov, Dlhé sklady, Záhrady, Urbársky kamienok, Predol, Roztoka, Grúň, Pod Ščobom, Hudákova dolina, Žľabina, Ujsce, Rovne, Nižná hrabová, Nad košťanovým, Dlha Niva, Za potokmi, Hrún, Harvatov vrch, Trisce, Záhumienky, Stredné lúky, Nad lužovým, Pri moste, Karas, Zlom, Zverinec, Chlivy, Siroke, Briežok, Oľšiny, Zujatky, Lucice, Záruba, Vyšná hrabová, Závratiská, Dielnica, Pánske lúky

Miesto, okres Sobrance:, 7 z 14

Medešova, Pod Karnou, Galová, Vyšné lúky, Hamašovský les, Staré lúky, Veľké sklady, Madaras, Nad sladekovským, Kapustianky, Pod ostrým, Chotár, Brody, Košova, Dubiny, Bralo, Lachová, Ščobík, Berčeníky, Leščík, Voroščákovský les, Nad Hľudzovým, Maliniky, Plánčiny, Lagadariská, Čierťaž, Breznica, Lapoš, Vyšný breh, Krivé jarky, Pastovník, Ortáš, Pod dubinami, Hŕbok, Za majerom, Madarás, Pri Slanom, Kriváky, Kamenný potok, Diely, Grúň, Na grúne, Tibavská tabla, Koporky, Ihnašková lúka, Za Osojom, Pod hrbom, Lazčik, Na chlivách, Kozlova, Stredné pole, Brehová, Beňatinský les, Hudákova lúka, Za Milým jarkom, Breziny, Dlhé zeme, Briežky, Lieštiny, Od tibavského

Miesto, okres Sobrance:, 8 z 14

Malý Osoj, Pod močiarom, Za kľúčom, Pilnícka luka, Dlhé strany, Za Slanym, Na suchom jarku, Stavičné lúky, Košútová, Panská lúka, Ortáše, Za potôčikom, Vlčia, Hrb, Pod Húšťavou, Chveliš, Kapitánka, Zámer za hôrkou, Bodovky, Kľúč, Dodatky, Kriváky, Židova lúka, Sobranecké kúpele, Hrb, Beňatina, Čierťaž, Kamenny les, Palovské, Za hrbom, Stojovisko, Pod leskom, Topolinské, Od jarku, Lopata, Za hôrkami, Huštiny, Stavík, Pod Tovu, Veľké lúky, Prvé pole, Fedorky, Dudlovčík, Malé pole, Pod Dielom, Pod Lieštinami, Bradliská, Bezej, Na hlbokej brázde, Kertalky, Kračiny, Dlh Čiertaž, Čerjak, Za kamienkom, Bardoška, Pod viničkami, Kovč, Šaraše, Blatá, Staré pole

Miesto, okres Sobrance:, 9 z 14

Na blatách, Kostolisko, Krejníkov grúň, Zadné lúky, Mlynok, Pod Komanovom, Sčob, Pasienok, Seredňa, Pod Húšťavou, Zakluka, Stredné hony, Laz, Dlhá Čierťaž, Za hradskou, Pod bralom, Breziny, Lopogaň, Pol piata, Šutovky, Pod hôrkami, Od Nemeckého, Pod Dielom, Lysá, Konopianky, Vavrová, Pod Osojom, Pod dedkovým, Nižné Záhumienky, Kostanova, Horné lúky, Laščik, Ritkaš, Pánsky hrún, Kadná, Brdo, Maďarský les, Studničiny, Na hrune I. hony, Kolo hradskej, Za kopaným jarkom, Oroska, Údolie, Prihlavky, Niva, Piesok, Kružiky, Hajziky, Ortáš, Rubanové, Pod chotárom, Buchanec, Brihšče, Úbrež, Vyše Jaňovky, Kuria, Za jarkom, Orechová hôrka, Ovsisko, Hališovo

Miesto, okres Sobrance:, 10 z 14

Záhradka, Naraš, Olšavská tabla, Klin, Geletičky, Laščik, Konopianky, Za riekou, Lučice, Viňičky, Pod krajčíkom, Noviny, Močidlištia, Pod starým cintorínom, Pčolníky, Stredné, Ponad jarok, Podhoroď, Záhrady, Medzi dolinkami, Dluhý, Hore kupčí, Debry, Babovište, Za hradskou, Silaš, Dluhy, Ostrovský pasienok, Arendačky, Ivanišovo, Hlužník - Námety, Žizno, Tarnovský odpad, Galov, Mlynisko, Tlaka, Piesky, Za lipou, Za forašom, Starý cintorín, Maľovo, Pod hrunom, Úvraty, Kliny, Hrun, Polariek, Lúčina, Na chotári, Vyšné Záhumienky, Vinice, Mláčky, Za mostom, Pod stepníkom, Okrúhla, Nivy, Gronoška, Husácka tabla, Kupčí od paškova, Záhrady, Hermanovo

Miesto, okres Sobrance:, 11 z 14

Siroka medza, Za humnami, Mlynárske, Za mlýnom, Poľana, Vrch, Stredný hon, Pod veselice, Nad Krčavou, Paškov hrun, Viničky, Za kertami, Čistiny, Pod dielničkami, Na pešníku, Za dielnicami, Záhrady, Kameník, Krátke, Krčava, Stočok, Kumlas, Za stepníkom, Dolné lúky, Za Hrbom, Baňas, Predný les, Borsučiny, Remesancia, Studničky, Horné lúky, Roch, Priečňa, Orosovský, Na table, Dluhý laz, Hrabiny, Valentovec, Kotoličné, Komanovo, Lipupeň, Stará konopianka, Kalnikovo, Domanický les, Hlivištia, Dzelnice, Pod lipovcom, Horochovište, Dielnice, Mikuláš, Horné zeme, Laz, Na chotári, Obrinka, Rybník, Nižné Lúky, Capovky, Pod Vrchom, Grúniky, Sejčov

Miesto, okres Sobrance:, 12 z 14

Za cintorinom, Repianky, Piňaky, Na holubniku, Les za kanališom, Ráztočky, Topoliny, Chmeľov, Za vrchom, Hrb, Pod Hrbom, Kapuscanky, Pod Ridzinou, Grúň, Lúky, Topolina, Olšiny, Breziny, Lieštiny, Tokáreň, Na dielničkach, Sčipky, Lape, Parcelačka, Košarisk, Pod Barnakom, Kukuricianky, Grófske, Zajkov, Pod Hôrkou, Grófske lúky, Groňoška, Za záhradami, Olšiny, Hrun, Galova, Bočkatov, Velké zámery pod stavom, Popovský láz, Hrbiny, Medzi vodami, Za Hôrkou, Cista, Jemiska, Hrun, Zaňova, Hrabina, Valentovce, Stočky, Jaroky, Zdola dediny, Lazy, Jaškov, Koňušovský les, Štátny les, Šimkova, Hrb, Kamenné, Zduchy, Dolišče

Miesto, okres Sobrance:, 13 z 14

Pustiňa, Žarov, Štrbina, Za Priečňou, Brana, Foráž, Na prižbe, Kameň, Nad Krivákom, Dúbrava, Kúty, Toroškov potok, Baronka, Dubníky, Konopianka, Niereš, Konopianky, Rácova ruban, Záhumienky od Tibavy, Panske Olchy, Pod Lipupňom, Peštianka, Za Krivákom, Koscelnik, Krivdy, Nad vinicou, Žľabina, Kiš-Erde, Kertalka, Stav, Na jame, Za irtašom, Bukový les, Za furovskými humnami, Kečkeš, Lúky v lese, Čankáš, Rokytie, Lutovište, Na paňským, Záhumienky, Minčolík, Cikov - Kalas, Žabnik, Veľká lúka, Lúky, Barhelka, Dlhé hony, Hrebet, Driečina, Zahumienky, Za rostokou, Za jamou, Kristovské, Záhumienky, Pod Valentovcom, Brahoncovo, Lapište, Kaky, Pod kaleňou

Miesto, okres Sobrance:, 14 z 14

Žliabok, Dubový les, Stokčok, Za hrbkom, Namo-, Gerdeň, Mäsarňa, Bačkajov úboč, Zahumienky od kupelov, Kratká kristovka, Laščík, Maťašovo, Grune, Dlhý, Čiertaž, Huščava, Drinčiny, Široké luky, Stripajov lúka, Viničky, Surové, Pod dubinou, Hlbok, Na lúke, Pod Mäsarňou, Toploľovo, Za hromadami, Za malým Krivákom, Za cintorínom, Palánty, Konopianky, Okolo cintorina, Viderové vinice, Malé zámery, Vinice, Patrovka, Nad Žliabkom, Velké zámery, Rošakov jarok, Malá čistá, Krížne zeme, Za veľkým Krivákom, Havrancík, Končeky, Do lesa koncom, Pánsky Niereš, Dlhé zeme

miesto inde

Koňuš (69x), Ruský Hrabovec (61x), Vyšná Rybnica (56x), Choňkovce (54x), Priekopa, okres SO (51x), Beňatina (47x), Revištia (46x), Inovce (44x), Bežovce (41x), Veľké Revištia (41x), Jenkovce (39x), Kristy (33x), Sejkov (31x), Lekárovce (30x), Remetské Hámre (30x), Husák (29x), Ostrov, okres SO (29x), Podhoroď (29x), Blatné Revištia (28x), Horňa (28x), Vojnatina (28x), Koromľa (28x), Blatná Polianka (26x), Hlivištia (25x), Baškovce, okres SO (25x), Bunkovce (25x), Krčava (24x), Sobrance (24x), Kolibabovce (24x), Nižné Nemecké (22x)
miesto v Koňuš
miesto v Ruský Hrabovec
miesto v Vyšná Rybnica

Podobné, okres Sobrance:

1022x turistika, 827x miesto, 67x strom, 52x turistické informácie, 36x orientačný bod, 12x prístrešok, altánok, 11x poľovnícky posed, 5x studňa, 4x ohnisko, 4x chranený strom, 2x miesto na piknik, 1x atrakcia, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Sobrance

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-sobrance.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.