Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Sobrance » turistika » miesto

Miesto, okres Sobrance

Miesto v okres Sobrance

V okres Sobrance sa nachádza 827 kusov miesto.

Miesto, okres Sobrance:, 1 z 14

Blatné Revištia, Hrabovčík, Močidlá, Halašto, Stežná, Dubová, Vyšné Lúky, Bukovina, Vyšné lúky, Povary, Lučica, Pod Paportným, Pohorelé, Stračok, Hrún, Vinička, Pohorelé, Sinokosy, Tabla, Kruhy, Slaný potok, Vinice, Opalky, Mladí, Lukavec, Nižné lúky, Koliby, Široké, Za sinokosami, Bukovinky, Hrb, Hliník, Hrun, Záhumienky, Dielnice, Dúbravky, Staré, Nikolaj, Dlhý, Nad Feketiovou lúkou, Kračiny, Lazy, Čierťaš, Kolesárky, Nad Lechmanovou lúkou, Za Slaným potokom, Jacikova vinica, Olšinky, Kamene, Ortaše, Sadok, Dubnienky, Gazdovský Grúň, Halaštov, Temlová, Prehybina, Mikloščovo, Les, Píla, Žiarovnica

Miesto, okres Sobrance:, 2 z 14

Čertez, Zákľuky, Dubinky, Šaršinsko, Pasienok, Záhumienky, Pavlova lúka, Pod hlbokým, Na dlhých, Záhrady, Vrch, Viničky, Dubiny, Pustatina, Vinica, Za brázdu, Havrančík, Záhumienky, Červená dráha, Čovb, Za Kruhmi, Urbárska hora, Halaštov, Pod brezinami, Pod Vinicami, Záhumienky, Dolu koncom, Rožok, Súhrady, Horbky, Bačavy, Kút, Grúne, Dolina, Kolo moscička, Húšťavky, Medzi cestami, Púštiny, Pastovník, Na hrune, Paseky, Na orosce, Hloziny, Drieňovec, Drienovec, Kolo jarku, Patajčino, Za rybnickou dráhou, Vyšný zámer, Za drieňovcom, Sredný hon, Okolo studne, Nova parcelačka, Na hrunku, Batkov, Medzi drahami, Konopište, Kvapka, Revišský kanál, Zaživný hon

Miesto, okres Sobrance:, 3 z 14

Okrúhle, Vackova lúka, Veliký Stavlinec, Remetské lúky, Pánska tabla, Dolné lúky, Križanovo, Terjasovo, Banov, Ďaleké Košiare, Tri skaly, Hora, Veľké Stepančatá, Pod bukovinou, Hrabovčík, Záluky, Pod Tarnavou, Štefanov, Ohrady, Vacove polianky, Olšiny, Repišča, Les, Galová, Magazín, Blízke Košiare, Za lesom, Tovik, Okrúhle, Stredná, Záhumienky, Pod hrunkom, Ploty, Za hrunom, Partagi, Zlomišče, Malé dolinky, Dolu koncom, Horné lúky, Pod kútom, Ihnatovo, Pňov, Džbor, Ortáše, Klinište, Pereduľ, Dlhé poľanky, Nižné záhumienky, Topoľa, Vyšné záhumienky, Pod plavom, Dodatky, Hrb, Nad Zásedným, Nad Potašňou, Tabla, Pod Hrbom, Kondasova, Dolné konopianky, Skalka

Miesto, okres Sobrance:, 4 z 14

Ruské hnivy, Skala, Malé Stepančatá, Verchovinka, Za potočkom, Bystrá, Ihrište, Ruský Hrabovec, Paportňa, Horná lúka, U Paškove, Hideška, Psare, Čertová, Krivec, Les, Starý laz, Pod kamennou studňou, Široké brázdy, Zásedný, Nad Čiernou studňou, Lopaty, Kolo honka, Dubina, Rozdiel, Zlomová lúka, Marcinky, Blatco, Vyšný hon, Kováčová záhrada, Živánska lúka, Hrádza, Hlboký, Antolház, Gajdoš, Malé Uhliská, Zákuc, Šimonová lúka, Topoliny, Dlhé zeme, Konopiská, Biely jarok, Tri Tably, Brusný, Potašňa, Medzi potoky, Za Dielom, Noviny- močare, Veľké Uhliská, Stredný hon, Hŕbok, Bohatý hrun, Záhumienky, Lazište k jarku, Vyše lazu, Vinica, Šimonova lúka, Nižné Nemecké, Čierna, Dlhé zeme

Miesto, okres Sobrance:, 5 z 14

Záhumienky východné, Za Vyšnou Hôrkou, Za Hôrkou, Makoviská, Tabla, Rybník, Dolinaš, Potočok, Lazy, Fekišovský pešník, Hore koncom, Makovisko, Hrún, Nižné záhumienky, Modrácky kút, Vyšné záhumienky, Tichá, Slizské, Od zavadského chotára, Čertežík, Diely, Ortáše, Seredňa, Jarčok, Kvašná studňa, Pod brezou, Jelenia lúka, Gočov, Hore koncom, Grossov Lazčík, Pod Dielom, Za riekou, Breziny, Na Petrovskom, Rajcianka, Hrb, Zahumienky, Brišča, Stežky, Sejkovský kút, K lesu, Rubáň, Dolinky, Prošanky, Katastre nize hradskej, Poza Roztoku, Dlhé Zeme, Rovná Poľana, Ciganske, Luhy, Májmová lúka, Dolný hon, Baba, Burgerová skala, Hôrky, Perečinské pole, Zinčat hrun, Pod lesom, Mličná, Krivuľa

Miesto, okres Sobrance:, 6 z 14

Záhumienky, Dolinka, Dolná tabla, Hlinisko, Záhumienky západné, Panský les, Jasenisko, Horné konopianky, Blatá i panské polia, R.B., Biely kameň, Knianstvo, Dolina, Veľké dolinky, Koščákov hrun, Záhrady, Zarubišča, Nižné záhumienky, Pod Topoliny, Krivula, Dlha Niva, Nad lužovým, Hudákova dolina, Pri moste, Urbársky kamienok, Za potokmi, Zujatky, Žľabina, Poloň, Závratiská, Záhrady, Záruba, Nad košťanovým, Briežok, Ujsce, Predol, Grúň, Oľšiny, Roztoka, Rovne, Zlom, Lucice, Siroke, Hrún, Nižná hrabová, Stredné lúky, Paškov, Vyšná hrabová, Karas, Trisce, Harvatov vrch, Kerticina, Dolinky, Chlivy, Dlhé sklady, Záhumienky, Pod Ščobom, Zverinec, Pod Karnou, Dielnica

Miesto, okres Sobrance:, 7 z 14

Medešova, Vyšné lúky, Pánske lúky, Galová, Madarás, Krivé jarky, Lachová, Hamašovský les, Kapustianky, Nad sladekovským, Staré lúky, Bralo, Pri Slanom, Čierťaž, Breznica, Ščobík, Voroščákovský les, Vyšný breh, Dubiny, Lagadariská, Ortáš, Za majerom, Pod dubinami, Berčeníky, Chotár, Pod ostrým, Lapoš, Maliniky, Plánčiny, Brody, Pastovník, Košova, Hŕbok, Leščík, Nad Hľudzovým, Kriváky, Madaras, Veľké sklady, Kapitánka, Kamenny les, Na hlbokej brázde, Mlynok, Lopata, Beňatina, Dlhé zeme, Hudákova lúka, Dodatky, Židova lúka, Dlhé strany, Seredňa, Od jarku, Malý Osoj, Topolinské, Zámer za hôrkou, Stojovisko, Lysá, Za Osojom, Stavičné lúky, Tibavská tabla, Bodovky

Miesto, okres Sobrance:, 8 z 14

Za Milým jarkom, Stredné pole, Stavík, Huštiny, Od tibavského, Ihnašková lúka, Hrb, Pod Tovu, Kozlova, Dlhá Čierťaž, Prvé pole, Bardoška, Na suchom jarku, Kamenný potok, Kriváky, Lieštiny, Blatá, Sčob, Vavrová, Na blatách, Kračiny, Zakluka, Hrb, Pod hôrkami, Briežky, Čerjak, Za Slanym, Vlčia, Dlh Čiertaž, Breziny, Breziny, Pod Dielom, Malé pole, Na grúne, Laz, Bezej, Za hrbom, Za kamienkom, Zadné lúky, Pasienok, Pod viničkami, Krejníkov grúň, Pod Húšťavou, Pod močiarom, Bradliská, Brehová, Pilnícka luka, Fedorky, Lazčik, Šutovky, Palovské, Od Nemeckého, Beňatinský les, Pod Dielom, Panská lúka, Za hradskou, Na chlivách, Stredné hony, Kertalky, Kovč

Miesto, okres Sobrance:, 9 z 14

Diely, Dudlovčík, Šaraše, Koporky, Konopianky, Sobranecké kúpele, Kľúč, Pod Osojom, Lopogaň, Pol piata, Staré pole, Kostolisko, Grúň, Čierťaž, Pod bralom, Chveliš, Pod Húšťavou, Pod hrbom, Ortáše, Pod Lieštinami, Za hôrkami, Košútová, Za kľúčom, Veľké lúky, Za potôčikom, Pod leskom, Pod Komanovom, Pčolníky, Pod chotárom, Naraš, Hlužník - Námety, Podhoroď, Kadná, Laščik, Horné lúky, Oroska, Arendačky, Lúčina, Údolie, Kolo hradskej, Brdo, Kružiky, Debry, Starý cintorín, Na chotári, Hališovo, Ostrovský pasienok, Tarnovský odpad, Laščik, Pod starým cintorínom, Pod hrunom, Ponad jarok, Záhradka, Brihšče, Hrun, Dluhy, Kostanova, Orechová hôrka, Kliny, Nižné Záhumienky

Miesto, okres Sobrance:, 10 z 14

Buchanec, Močidlištia, Ovsisko, Hajziky, Dluhý, Polariek, Za hradskou, Ivanišovo, Tlaka, Klin, Olšavská tabla, Pod krajčíkom, Pod dedkovým, Rubanové, Babovište, Za lipou, Prihlavky, Záhrady, Galov, Maľovo, Úbrež, Kuria, Maďarský les, Vyše Jaňovky, Medzi dolinkami, Žizno, Piesok, Za forašom, Za jarkom, Stredné, Lučice, Pánsky hrún, Hore kupčí, Za kopaným jarkom, Viňičky, Ortáš, Geletičky, Piesky, Studničiny, Silaš, Mlynisko, Ritkaš, Konopianky, Za riekou, Noviny, Niva, Na hrune I. hony, Úvraty, Viničky, Za Hrbom, Grúň, Kapuscanky, Grúniky, Chmeľov, Kotoličné, Piňaky, Predný les, Vinice, Krátke, Okrúhla

Miesto, okres Sobrance:, 11 z 14

Nižné Lúky, Priečňa, Horné zeme, Horné lúky, Dzelnice, Dielnice, Laz, Obrinka, Baňas, Na chotári, Krčava, Hrabiny, Za stepníkom, Pod Ridzinou, Roch, Repianky, Kumlas, Stará konopianka, Mikuláš, Pod Vrchom, Horochovište, Studničky, Gronoška, Vyšné Záhumienky, Mláčky, Za cintorinom, Nad Krčavou, Hrb, Na pešníku, Hlivištia, Topoliny, Za kertami, Za mlýnom, Domanický les, Sejčov, Pod Hrbom, Rybník, Za dielnicami, Záhrady, Komanovo, Paškov hrun, Za humnami, Orosovský, Remesancia, Capovky, Pod dielničkami, Stočok, Kalnikovo, Pod stepníkom, Kameník, Čistiny, Kupčí od paškova, Borsučiny, Nivy, Mlynárske, Vrch, Pod veselice, Na table, Za mostom, Dolné lúky

Miesto, okres Sobrance:, 12 z 14

Ráztočky, Záhrady, Lipupeň, Valentovec, Dluhý laz, Les za kanališom, Za vrchom, Pod lipovcom, Na holubniku, Husácka tabla, Siroka medza, Stredný hon, Hermanovo, Poľana, Lúky, Za rostokou, Lutovište, Parcelačka, Olšiny, Košarisk, Niereš, Pod Hôrkou, Na paňským, Stokčok, Kameň, Na prižbe, Dúbrava, Kamenné, Sčipky, Stočky, Záhumienky, Lúky v lese, Galova, Pod Lipupňom, Za Krivákom, Hrebet, Stav, Žabnik, Za Priečňou, Za furovskými humnami, Kristovské, Bačkajov úboč, Pod Valentovcom, Lúky, Dubový les, Lapište, Koscelnik, Minčolík, Na jame, Za irtašom, Valentovce, Hrbiny, Lieštiny, Nad Krivákom, Toroškov potok, Konopianky, Lape, Bukový les, Kaky, Baronka

Miesto, okres Sobrance:, 13 z 14

Gerdeň, Kečkeš, Kertalka, Konopianka, Jaroky, Medzi vodami, Za jamou, Groňoška, Peštianka, Zahumienky, Na dielničkach, Bočkatov, Hrun, Šimkova, Záhumienky od Tibavy, Lazy, Žarov, Breziny, Čankáš, Zaňova, Foráž, Pustiňa, Cista, Zahumienky od kupelov, Dlhé hony, Štrbina, Za hrbkom, Velké zámery pod stavom, Grófske lúky, Jemiska, Panske Olchy, Za záhradami, Krivdy, Koňušovský les, Hrb, Namo-, Zajkov, Veľká lúka, Mäsarňa, Jaškov, Žľabina, Olšiny, Topolina, Kiš-Erde, Kratká kristovka, Štátny les, Hrun, Brahoncovo, Nad vinicou, Driečina, Kúty, Hrabina, Popovský láz, Brana, Rácova ruban, Tokáreň, Pod kaleňou, Dolišče, Za Hôrkou, Pod Barnakom

Miesto, okres Sobrance:, 14 z 14

Žliabok, Rokytie, Cikov - Kalas, Záhumienky, Grófske, Zdola dediny, Dubníky, Barhelka, Kukuricianky, Zduchy, Široké luky, Nad Žliabkom, Drinčiny, Za malým Krivákom, Za cintorínom, Malá čistá, Do lesa koncom, Za veľkým Krivákom, Pod dubinou, Havrancík, Patrovka, Dlhý, Palánty, Toploľovo, Surové, Viderové vinice, Končeky, Konopianky, Okolo cintorina, Pánsky Niereš, Rošakov jarok, Huščava, Krížne zeme, Laščík, Viničky, Čiertaž, Stripajov lúka, Pod Mäsarňou, Hlbok, Grune, Na lúke, Velké zámery, Maťašovo, Za hromadami, Malé zámery, Vinice, Dlhé zeme

miesto inde

Koňuš (69x), Ruský Hrabovec (61x), Vyšná Rybnica (56x), Choňkovce (54x), Priekopa, okres SO (51x), Beňatina (47x), Revištia (46x), Inovce (44x), Bežovce (41x), Veľké Revištia (41x), Jenkovce (39x), Kristy (33x), Sejkov (31x), Lekárovce (30x), Remetské Hámre (30x), Husák (29x), Ostrov, okres SO (29x), Podhoroď (29x), Blatné Revištia (28x), Horňa (28x), Vojnatina (28x), Koromľa (28x), Blatná Polianka (26x), Hlivištia (25x), Baškovce, okres SO (25x), Bunkovce (25x), Krčava (24x), Sobrance (24x), Kolibabovce (24x), Nižné Nemecké (22x)
miesto v Koňuš
miesto v Ruský Hrabovec
miesto v Vyšná Rybnica

Podobné, okres Sobrance:

1022x turistika, 827x miesto, 67x strom, 52x turistické informácie, 36x orientačný bod, 12x prístrešok, altánok, 11x poľovnícky posed, 5x studňa, 4x ohnisko, 4x chranený strom, 2x miesto na piknik, 1x atrakcia, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Sobrance

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-sobrance.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.