Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Sobrance » turistika » miesto

Miesto, okres Sobrance

Miesto v okres Sobrance

V okres Sobrance sa nachádza 827 kusov miesto.

Miesto, okres Sobrance:, 1 z 14

Blatné Revištia, Hrabovčík, Močidlá, Stežná, Halašto, Dubová, Vyšné Lúky, Bukovina, Mikloščovo, Dlhý, Čierťaš, Mladí, Kamene, Dubnienky, Vinička, Tabla, Hliník, Dúbravky, Pohorelé, Lukavec, Sinokosy, Nižné lúky, Jacikova vinica, Povary, Nikolaj, Stračok, Kračiny, Hrb, Nad Lechmanovou lúkou, Hrún, Vinice, Opalky, Bukovinky, Prehybina, Lazy, Vyšné lúky, Sadok, Hrun, Kruhy, Slaný potok, Olšinky, Koliby, Pod Paportným, Široké, Za Slaným potokom, Halaštov, Temlová, Pohorelé, Záhumienky, Staré, Za sinokosami, Gazdovský Grúň, Nad Feketiovou lúkou, Dielnice, Lučica, Ortaše, Kolesárky, Pod Vinicami, Pustatina, Čertez

Miesto, okres Sobrance:, 2 z 14

Za brázdu, Viničky, Žiarovnica, Pavlova lúka, Na dlhých, Záhrady, Vrch, Pasienok, Pod hlbokým, Súhrady, Píla, Havrančík, Vinica, Urbárska hora, Záhumienky, Šaršinsko, Dubinky, Rožok, Horbky, Kút, Zákľuky, Dubiny, Záhumienky, Les, Bačavy, Červená dráha, Záhumienky, Za Kruhmi, Halaštov, Čovb, Pod brezinami, Dolu koncom, Na hrune, Grúne, Paseky, Hloziny, Pastovník, Púštiny, Húšťavky, Drieňovec, Medzi cestami, Drienovec, Kolo moscička, Na orosce, Dolina, Za rybnickou dráhou, Konopište, Medzi drahami, Batkov, Patajčino, Okolo studne, Nova parcelačka, Kolo jarku, Sredný hon, Za drieňovcom, Vyšný zámer, Na hrunku, Nižné záhumienky, Dolu koncom, Les

Miesto, okres Sobrance:, 3 z 14

Pod kútom, Štefanov, Pod plavom, Ruské hnivy, Pereduľ, Pňov, Hrb, Skalka, Ohrady, Ortáše, Partagi, Magazín, Za hrunom, Zaživný hon, Vackova lúka, Ruský Hrabovec, Za potočkom, Veliký Stavlinec, Záhumienky, Ploty, Hora, Pod Tarnavou, Hrabovčík, Malé Stepančatá, Banov, Repišča, Dlhé poľanky, Skala, Paportňa, Malé dolinky, Dolné konopianky, Ihnatovo, Horné lúky, Vyšné záhumienky, Nad Zásedným, Križanovo, Veľké Stepančatá, Kondasova, Zlomišče, Za lesom, Stredná, Ihrište, Džbor, Olšiny, Terjasovo, Pod Hrbom, Klinište, Pod bukovinou, Pod hrunkom, Pánska tabla, Nad Potašňou, Bystrá, Záluky, Dodatky, Blízke Košiare, Revišský kanál, Okrúhle, Kvapka, Vacove polianky, Okrúhle

Miesto, okres Sobrance:, 4 z 14

Tri skaly, Tabla, Remetské lúky, Topoľa, Galová, Ďaleké Košiare, Dolné lúky, Verchovinka, Tovik, Vyšné záhumienky, Ortáše, Šimonová lúka, Hrún, Lopaty, Veľké Uhliská, Blatco, Záhumienky východné, Hrádza, Lazy, Jarčok, Tichá, Horná lúka, Slizské, Hore koncom, Seredňa, Jelenia lúka, Nižné záhumienky, Biely jarok, Krivec, Za Dielom, Dlhé zeme, Dolinaš, Hlboký, Živánska lúka, Kováčová záhrada, Stredný hon, Nad Čiernou studňou, U Paškove, Psare, Rozdiel, Vyše lazu, Lazište k jarku, Makovisko, Antolház, Od zavadského chotára, Čertežík, Čertová, Fekišovský pešník, Medzi potoky, Vyšný hon, Záhumienky, Konopiská, Topoliny, Dlhé zeme, Gajdoš, Pod brezou, Potašňa, Dubina, Zlomová lúka, Za Vyšnou Hôrkou

Miesto, okres Sobrance:, 5 z 14

Čierna, Za Hôrkou, Zásedný, Hŕbok, Noviny- močare, Široké brázdy, Šimonova lúka, Les, Kvašná studňa, Tabla, Grossov Lazčík, Gočov, Bohatý hrun, Malé Uhliská, Hideška, Zákuc, Diely, Tri Tably, Kolo honka, Marcinky, Modrácky kút, Hore koncom, Nižné Nemecké, Starý laz, Rybník, Pod kamennou studňou, Makoviská, Potočok, Vinica, Brusný, Dolná tabla, Za riekou, Zarubišča, Stežky, Zinčat hrun, Baba, Pod Topoliny, Hlinisko, Zahumienky, Krivuľa, Koščákov hrun, Prošanky, Veľké dolinky, Knianstvo, Rubáň, Dlhé Zeme, Májmová lúka, Nižné záhumienky, Dolina, Pod lesom, R.B., Katastre nize hradskej, Pod Dielom, Záhumienky, Brišča, Burgerová skala, Rovná Poľana, Panský les, Dolný hon, Horné konopianky

Miesto, okres Sobrance:, 6 z 14

Hrb, Poza Roztoku, Biely kameň, K lesu, Rajcianka, Na Petrovskom, Perečinské pole, Záhrady, Hôrky, Breziny, Dolinka, Mličná, Luhy, Blatá i panské polia, Krivula, Jasenisko, Sejkovský kút, Ciganske, Dolinky, Záhumienky západné, Závratiská, Lucice, Nad košťanovým, Záhrady, Hudákova dolina, Nižná hrabová, Roztoka, Nad lužovým, Stredné lúky, Záhumienky, Žľabina, Predol, Siroke, Vyšná hrabová, Zverinec, Briežok, Dolinky, Paškov, Pri moste, Poloň, Hrún, Chlivy, Kerticina, Karas, Dlha Niva, Ujsce, Zujatky, Trisce, Harvatov vrch, Dlhé sklady, Urbársky kamienok, Záruba, Oľšiny, Zlom, Pod Ščobom, Rovne, Grúň, Za potokmi, Dielnica, Galová

Miesto, okres Sobrance:, 7 z 14

Vyšné lúky, Pod Karnou, Medešova, Pánske lúky, Berčeníky, Voroščákovský les, Pri Slanom, Krivé jarky, Košova, Dubiny, Kriváky, Breznica, Lachová, Lagadariská, Nad sladekovským, Hŕbok, Nad Hľudzovým, Chotár, Za majerom, Ščobík, Čierťaž, Pastovník, Madarás, Maliniky, Kapustianky, Leščík, Pod ostrým, Madaras, Pod dubinami, Plánčiny, Hamašovský les, Veľké sklady, Brody, Vyšný breh, Ortáš, Bralo, Staré lúky, Lapoš, Za kamienkom, Seredňa, Chveliš, Pod Lieštinami, Breziny, Na hlbokej brázde, Lysá, Dodatky, Pod hrbom, Pod leskom, Kostolisko, Zadné lúky, Bradliská, Pod Tovu, Topolinské, Beňatinský les, Na blatách, Koporky, Kamenný potok, Pod Dielom, Briežky, Zakluka

Miesto, okres Sobrance:, 8 z 14

Za hrbom, Malý Osoj, Šutovky, Dlh Čiertaž, Tibavská tabla, Od Nemeckého, Lazčik, Brehová, Lopogaň, Hrb, Kračiny, Pod Húšťavou, Kertalky, Stavičné lúky, Pasienok, Pod bralom, Za hradskou, Dudlovčík, Pod Húšťavou, Staré pole, Lopata, Dlhé zeme, Pilnícka luka, Čerjak, Za Milým jarkom, Lieštiny, Za hôrkami, Beňatina, Hrb, Malé pole, Kriváky, Stredné hony, Za kľúčom, Na chlivách, Kamenny les, Ortáše, Za Osojom, Bodovky, Stojovisko, Pod Osojom, Šaraše, Vavrová, Za potôčikom, Čierťaž, Kozlova, Konopianky, Diely, Kľúč, Prvé pole, Sobranecké kúpele, Kovč, Sčob, Breziny, Od jarku, Zámer za hôrkou, Fedorky, Na grúne, Pod močiarom, Vlčia, Kapitánka

Miesto, okres Sobrance:, 9 z 14

Pod hôrkami, Hudákova lúka, Veľké lúky, Dlhá Čierťaž, Za Slanym, Mlynok, Krejníkov grúň, Stavík, Pol piata, Stredné pole, Bezej, Laz, Dlhé strany, Košútová, Pod Komanovom, Od tibavského, Huštiny, Pod Dielom, Židova lúka, Blatá, Panská lúka, Bardoška, Na suchom jarku, Pod viničkami, Palovské, Grúň, Naraš, Dluhý, Polariek, Silaš, Tarnovský odpad, Maďarský les, Hore kupčí, Za lipou, Močidlištia, Geletičky, Za jarkom, Vyše Jaňovky, Rubanové, Lúčina, Žizno, Medzi dolinkami, Za kopaným jarkom, Lučice, Hrun, Klin, Pod dedkovým, Arendačky, Laščik, Ortáš, Buchanec, Za forašom, Údolie, Pod starým cintorínom, Piesky, Pánsky hrún, Stredné, Galov, Hlužník - Námety, Konopianky

Miesto, okres Sobrance:, 10 z 14

Kolo hradskej, Pod krajčíkom, Hajziky, Záhradka, Hališovo, Podhoroď, Kostanova, Pčolníky, Kuria, Úvraty, Ivanišovo, Ihnašková lúka, Nižné Záhumienky, Viňičky, Babovište, Ritkaš, Maľovo, Za riekou, Noviny, Brdo, Horné lúky, Záhrady, Kliny, Tlaka, Piesok, Ostrovský pasienok, Za hradskou, Na hrune I. hony, Oroska, Ovsisko, Olšavská tabla, Studničiny, Kružiky, Brihšče, Na chotári, Kadná, Orechová hôrka, Mlynisko, Pod chotárom, Dluhy, Starý cintorín, Ponad jarok, Laščik, Úbrež, Niva, Pod hrunom, Debry, Prihlavky, Mlynárske, Kupčí od paškova, Na holubniku, Za humnami, Na table, Záhrady, Pod dielničkami, Na pešníku, Za Hrbom, Topoliny, Hrabiny, Pod Hrbom

Miesto, okres Sobrance:, 11 z 14

Krátke, Krčava, Priečňa, Dzelnice, Chmeľov, Kotoličné, Pod veselice, Siroka medza, Husácka tabla, Repianky, Hermanovo, Pod stepníkom, Za dielnicami, Pod Vrchom, Dolné lúky, Domanický les, Kumlas, Za vrchom, Sejčov, Poľana, Za mostom, Vyšné Záhumienky, Predný les, Remesancia, Capovky, Nivy, Okrúhla, Za kertami, Kameník, Za cintorinom, Dluhý laz, Obrinka, Hrb, Ráztočky, Mikuláš, Kalnikovo, Lipupeň, Dielnice, Gronoška, Stočok, Mláčky, Laz, Borsučiny, Čistiny, Za mlýnom, Orosovský, Stredný hon, Baňas, Piňaky, Na chotári, Hlivištia, Vrch, Nižné Lúky, Kapuscanky, Nad Krčavou, Studničky, Horné zeme, Horochovište, Komanovo, Viničky

Miesto, okres Sobrance:, 12 z 14

Lúky, Záhrady, Stará konopianka, Pod Ridzinou, Pod lipovcom, Rybník, Za stepníkom, Grúniky, Vinice, Roch, Les za kanališom, Paškov hrun, Valentovec, Grúň, Horné lúky, Zdola dediny, Lutovište, Za Krivákom, Pod kaleňou, Olšiny, Zahumienky, Žabnik, Stokčok, Záhumienky, Zahumienky od kupelov, Cikov - Kalas, Za Hôrkou, Topolina, Na paňským, Nad vinicou, Zaňova, Koscelnik, Žliabok, Hrbiny, Na dielničkach, Grófske, Peštianka, Namo-, Košarisk, Kúty, Driečina, Galova, Bačkajov úboč, Kukuricianky, Dubový les, Pod Lipupňom, Dúbrava, Nad Krivákom, Rácova ruban, Za hrbkom, Štrbina, Hrebet, Na jame, Parcelačka, Šimkova, Jaškov, Zduchy, Kaky, Minčolík, Kameň

Miesto, okres Sobrance:, 13 z 14

Čankáš, Lape, Hrun, Za rostokou, Brana, Záhumienky, Hrb, Za záhradami, Bočkatov, Lazy, Medzi vodami, Pod Barnakom, Bukový les, Veľká lúka, Kečkeš, Kertalka, Žľabina, Stočky, Valentovce, Pod Hôrkou, Dolišče, Kratká kristovka, Hrabina, Mäsarňa, Záhumienky od Tibavy, Brahoncovo, Popovský láz, Dlhé hony, Lapište, Gerdeň, Kiš-Erde, Tokáreň, Za Priečňou, Stav, Barhelka, Jemiska, Breziny, Hrun, Pod Valentovcom, Lúky v lese, Koňušovský les, Na prižbe, Za furovskými humnami, Toroškov potok, Jaroky, Lúky, Pustiňa, Konopianky, Grófske lúky, Štátny les, Rokytie, Za jamou, Krivdy, Konopianka, Velké zámery pod stavom, Cista, Kristovské, Niereš, Lieštiny, Sčipky

Miesto, okres Sobrance:, 14 z 14

Dubníky, Baronka, Olšiny, Kamenné, Panske Olchy, Za irtašom, Groňoška, Zajkov, Foráž, Žarov, Grune, Laščík, Viderové vinice, Malá čistá, Palánty, Vinice, Velké zámery, Široké luky, Do lesa koncom, Hlbok, Za veľkým Krivákom, Maťašovo, Malé zámery, Drinčiny, Pod dubinou, Za malým Krivákom, Rošakov jarok, Havrancík, Okolo cintorina, Konopianky, Na lúke, Čiertaž, Za cintorínom, Nad Žliabkom, Patrovka, Viničky, Krížne zeme, Pánsky Niereš, Za hromadami, Stripajov lúka, Končeky, Toploľovo, Huščava, Pod Mäsarňou, Dlhý, Surové, Dlhé zeme

miesto inde

Koňuš (69x), Ruský Hrabovec (61x), Vyšná Rybnica (56x), Choňkovce (54x), Priekopa, okres SO (51x), Beňatina (47x), Revištia (46x), Inovce (44x), Bežovce (41x), Veľké Revištia (41x), Jenkovce (39x), Kristy (33x), Sejkov (31x), Lekárovce (30x), Remetské Hámre (30x), Husák (29x), Ostrov, okres SO (29x), Podhoroď (29x), Blatné Revištia (28x), Horňa (28x), Vojnatina (28x), Koromľa (28x), Blatná Polianka (26x), Hlivištia (25x), Baškovce, okres SO (25x), Bunkovce (25x), Krčava (24x), Sobrance (24x), Kolibabovce (24x), Nižné Nemecké (22x)
miesto v Koňuš
miesto v Ruský Hrabovec
miesto v Vyšná Rybnica

Podobné, okres Sobrance:

991x turistika, 827x miesto, 67x strom, 34x orientačný bod, 31x turistické informácie, 8x poľovnícky posed, 8x prístrešok, altánok, 5x studňa, 4x chranený strom, 3x ohnisko, 2x miesto na piknik, 1x atrakcia, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Sobrance

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-sobrance.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.