Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Košický kraj » okres Sobrance » turistika » miesto

Miesto, okres Sobrance

Miesto v okres Sobrance

V okres Sobrance sa nachádza 827 kusov miesto.

Miesto, okres Sobrance:, 1 z 14

Blatné Revištia, Hrabovčík, Močidlá, Halašto, Stežná, Dubová, Vyšné Lúky, Bukovina, Dubnienky, Sinokosy, Kračiny, Temlová, Tabla, Lukavec, Sadok, Jacikova vinica, Opalky, Pod Paportným, Halaštov, Ortaše, Prehybina, Nad Feketiovou lúkou, Za sinokosami, Nad Lechmanovou lúkou, Dielnice, Záhumienky, Hrún, Kruhy, Povary, Lučica, Slaný potok, Dúbravky, Dlhý, Staré, Hrun, Za Slaným potokom, Hrb, Kamene, Pohorelé, Mladí, Lazy, Koliby, Široké, Hliník, Vinice, Čierťaš, Vinička, Nikolaj, Olšinky, Pohorelé, Mikloščovo, Nižné lúky, Kolesárky, Bukovinky, Gazdovský Grúň, Stračok, Vyšné lúky, Pasienok, Rožok, Záhumienky

Miesto, okres Sobrance:, 2 z 14

Vinica, Urbárska hora, Havrančík, Dubiny, Pustatina, Pod hlbokým, Záhrady, Pod Vinicami, Žiarovnica, Zákľuky, Záhumienky, Pod brezinami, Záhumienky, Za Kruhmi, Vrch, Za brázdu, Na dlhých, Červená dráha, Halaštov, Dolu koncom, Les, Pavlova lúka, Čertez, Bačavy, Šaršinsko, Čovb, Dubinky, Píla, Horbky, Viničky, Súhrady, Kút, Grúne, Pastovník, Drienovec, Na hrune, Kolo moscička, Paseky, Dolina, Na orosce, Hloziny, Drieňovec, Medzi cestami, Púštiny, Húšťavky, Sredný hon, Vyšný zámer, Okolo studne, Kolo jarku, Medzi drahami, Za rybnickou dráhou, Patajčino, Konopište, Batkov, Za drieňovcom, Nova parcelačka, Na hrunku, Kondasova, Verchovinka, Tovik

Miesto, okres Sobrance:, 3 z 14

Stredná, Ohrady, Hrb, Kvapka, Pod Tarnavou, Nižné záhumienky, Pánska tabla, Hora, Ďaleké Košiare, Ruské hnivy, Za hrunom, Galová, Za lesom, Topoľa, Ploty, Malé Stepančatá, Nad Zásedným, Horné lúky, Veľké Stepančatá, Blízke Košiare, Les, Olšiny, Okrúhle, Skalka, Križanovo, Dolu koncom, Magazín, Okrúhle, Pňov, Tabla, Terjasovo, Dolné lúky, Malé dolinky, Dolné konopianky, Ruský Hrabovec, Hrabovčík, Pod plavom, Remetské lúky, Vacove polianky, Skala, Dlhé poľanky, Banov, Ihrište, Štefanov, Vackova lúka, Pod bukovinou, Partagi, Revišský kanál, Pod hrunkom, Tri skaly, Záhumienky, Záluky, Zaživný hon, Pod kútom, Dodatky, Pereduľ, Nad Potašňou, Zlomišče, Bystrá, Paportňa

Miesto, okres Sobrance:, 4 z 14

Veliký Stavlinec, Pod Hrbom, Ortáše, Klinište, Repišča, Za potočkom, Vyšné záhumienky, Ihnatovo, Džbor, Jelenia lúka, Starý laz, Šimonová lúka, Makovisko, Dolinaš, Fekišovský pešník, Les, Široké brázdy, Tichá, Hlboký, Kolo honka, Záhumienky, Malé Uhliská, Antolház, Za Vyšnou Hôrkou, Od zavadského chotára, Dlhé zeme, Horná lúka, Hrádza, Za Hôrkou, Čierna, Rybník, Šimonova lúka, Hŕbok, Zásedný, Vyše lazu, Grossov Lazčík, Topoliny, Diely, Záhumienky východné, Čertežík, Psare, Kováčová záhrada, U Paškove, Modrácky kút, Potašňa, Medzi potoky, Seredňa, Hore koncom, Nad Čiernou studňou, Čertová, Pod brezou, Pod kamennou studňou, Gajdoš, Tri Tably, Brusný, Tabla, Biely jarok, Ortáše, Nižné záhumienky, Hideška

Miesto, okres Sobrance:, 5 z 14

Jarčok, Zákuc, Gočov, Rozdiel, Dlhé zeme, Zlomová lúka, Blatco, Vyšný hon, Lazište k jarku, Hore koncom, Vinica, Vyšné záhumienky, Kvašná studňa, Za Dielom, Veľké Uhliská, Noviny- močare, Živánska lúka, Hrún, Krivec, Lopaty, Konopiská, Potočok, Lazy, Nižné Nemecké, Dubina, Bohatý hrun, Stredný hon, Makoviská, Slizské, Marcinky, Zahumienky, Pod Dielom, Koščákov hrun, Krivula, Hlinisko, Za riekou, Knianstvo, Burgerová skala, Zinčat hrun, Katastre nize hradskej, Dolina, Dolinka, Na Petrovskom, Ciganske, Panský les, Zarubišča, Blatá i panské polia, Perečinské pole, Sejkovský kút, Veľké dolinky, Baba, Rubáň, Brišča, Rovná Poľana, Jasenisko, Stežky, Dolný hon, K lesu, Záhumienky západné, Pod lesom

Miesto, okres Sobrance:, 6 z 14

Májmová lúka, Dolná tabla, Poza Roztoku, Breziny, Mličná, Horné konopianky, R.B., Prošanky, Krivuľa, Pod Topoliny, Záhrady, Nižné záhumienky, Dolinky, Luhy, Záhumienky, Dlhé Zeme, Hrb, Hôrky, Rajcianka, Biely kameň, Nad lužovým, Briežok, Zujatky, Roztoka, Pri moste, Paškov, Harvatov vrch, Žľabina, Závratiská, Hrún, Poloň, Chlivy, Za potokmi, Ujsce, Urbársky kamienok, Pod Ščobom, Dolinky, Rovne, Nad košťanovým, Siroke, Kerticina, Dlha Niva, Zverinec, Grúň, Karas, Nižná hrabová, Záruba, Zlom, Stredné lúky, Záhrady, Dlhé sklady, Trisce, Lucice, Záhumienky, Oľšiny, Hudákova dolina, Vyšná hrabová, Predol, Dielnica, Pod Karnou

Miesto, okres Sobrance:, 7 z 14

Vyšné lúky, Galová, Medešova, Pánske lúky, Breznica, Veľké sklady, Vyšný breh, Chotár, Hamašovský les, Leščík, Hŕbok, Berčeníky, Dubiny, Plánčiny, Nad sladekovským, Brody, Pod dubinami, Čierťaž, Madaras, Kriváky, Lachová, Nad Hľudzovým, Kapustianky, Krivé jarky, Košova, Lagadariská, Ortáš, Ščobík, Pod ostrým, Za majerom, Pri Slanom, Madarás, Bralo, Maliniky, Voroščákovský les, Pastovník, Staré lúky, Lapoš, Šaraše, Kračiny, Pod viničkami, Stojovisko, Brehová, Pod Dielom, Beňatinský les, Grúň, Pod močiarom, Topolinské, Pod Lieštinami, Za potôčikom, Diely, Vlčia, Od Nemeckého, Dudlovčík, Pod hôrkami, Bradliská, Malý Osoj, Kriváky, Kapitánka, Blatá

Miesto, okres Sobrance:, 8 z 14

Zakluka, Pod Dielom, Pilnícka luka, Fedorky, Bardoška, Košútová, Bodovky, Kostolisko, Stavík, Pol piata, Stredné pole, Na chlivách, Dlhé strany, Ihnašková lúka, Chveliš, Pod bralom, Dlhá Čierťaž, Pod Húšťavou, Malé pole, Za hradskou, Palovské, Breziny, Seredňa, Zadné lúky, Sobranecké kúpele, Krejníkov grúň, Breziny, Pod Húšťavou, Kamenny les, Na grúne, Koporky, Na suchom jarku, Čierťaž, Dlh Čiertaž, Pod Osojom, Mlynok, Lysá, Prvé pole, Laz, Beňatina, Hrb, Čerjak, Na blatách, Hrb, Kovč, Od jarku, Konopianky, Za hrbom, Pod hrbom, Hudákova lúka, Na hlbokej brázde, Za Slanym, Pasienok, Tibavská tabla, Lopata, Stredné hony, Židova lúka, Vavrová, Lopogaň, Staré pole

Miesto, okres Sobrance:, 9 z 14

Za kľúčom, Za Osojom, Ortáše, Kamenný potok, Bezej, Kľúč, Pod Komanovom, Za kamienkom, Za Milým jarkom, Briežky, Huštiny, Sčob, Veľké lúky, Za hôrkami, Pod leskom, Od tibavského, Dlhé zeme, Pod Tovu, Kertalky, Zámer za hôrkou, Lazčik, Šutovky, Stavičné lúky, Kozlova, Panská lúka, Dodatky, Lieštiny, Dluhý, Babovište, Ponad jarok, Tlaka, Na hrune I. hony, Laščik, Maďarský les, Kadná, Olšavská tabla, Stredné, Kuria, Noviny, Za riekou, Ovsisko, Hrun, Hore kupčí, Niva, Naraš, Galov, Rubanové, Silaš, Pod chotárom, Dluhy, Za jarkom, Žizno, Pod hrunom, Hališovo, Viňičky, Brihšče, Studničiny, Ortáš, Ostrovský pasienok, Orechová hôrka

Miesto, okres Sobrance:, 10 z 14

Podhoroď, Za forašom, Za hradskou, Ritkaš, Maľovo, Buchanec, Záhradka, Geletičky, Na chotári, Mlynisko, Medzi dolinkami, Za kopaným jarkom, Kolo hradskej, Kostanova, Lúčina, Močidlištia, Oroska, Polariek, Prihlavky, Arendačky, Brdo, Za lipou, Debry, Piesky, Vyše Jaňovky, Konopianky, Starý cintorín, Hajziky, Úbrež, Nižné Záhumienky, Kliny, Piesok, Úvraty, Pod krajčíkom, Záhrady, Hlužník - Námety, Pčolníky, Klin, Horné lúky, Lučice, Údolie, Kružiky, Ivanišovo, Tarnovský odpad, Laščik, Pod dedkovým, Pod starým cintorínom, Pánsky hrún, Baňas, Vrch, Hrabiny, Dluhý laz, Horné zeme, Na table, Les za kanališom, Valentovec, Ráztočky, Rybník, Komanovo, Sejčov

Miesto, okres Sobrance:, 11 z 14

Za stepníkom, Dolné lúky, Pod Vrchom, Za humnami, Horné lúky, Topoliny, Krčava, Pod stepníkom, Hlivištia, Siroka medza, Za Hrbom, Obrinka, Na chotári, Capovky, Pod Hrbom, Kumlas, Nivy, Studničky, Kalnikovo, Na holubniku, Horochovište, Za mlýnom, Záhrady, Chmeľov, Vinice, Hrb, Mlynárske, Priečňa, Paškov hrun, Dielnice, Stočok, Za mostom, Borsučiny, Nižné Lúky, Stredný hon, Kupčí od paškova, Poľana, Pod lipovcom, Na pešníku, Remesancia, Lipupeň, Za kertami, Pod dielničkami, Kapuscanky, Husácka tabla, Za cintorinom, Kameník, Dzelnice, Hermanovo, Za dielnicami, Grúň, Repianky, Pod Ridzinou, Grúniky, Viničky, Piňaky, Pod veselice, Okrúhla, Domanický les, Gronoška

Miesto, okres Sobrance:, 12 z 14

Čistiny, Nad Krčavou, Za vrchom, Stará konopianka, Mláčky, Orosovský, Záhrady, Krátke, Kotoličné, Laz, Vyšné Záhumienky, Lúky, Mikuláš, Roch, Predný les, Kúty, Za Priečňou, Na prižbe, Kristovské, Gerdeň, Za jamou, Jaškov, Záhumienky od Tibavy, Peštianka, Zahumienky od kupelov, Panske Olchy, Za irtašom, Za Hôrkou, Zahumienky, Lúky v lese, Záhumienky, Bukový les, Pod Valentovcom, Kečkeš, Koňušovský les, Toroškov potok, Košarisk, Kaky, Dúbrava, Valentovce, Hrebet, Minčolík, Brahoncovo, Pod Lipupňom, Hrb, Za Krivákom, Hrbiny, Grófske lúky, Jaroky, Zaňova, Zdola dediny, Dolišče, Čankáš, Stav, Dubový les, Krivdy, Pod Barnakom, Za furovskými humnami, Lutovište, Baronka

Miesto, okres Sobrance:, 13 z 14

Kratká kristovka, Kukuricianky, Nad Krivákom, Žabnik, Popovský láz, Parcelačka, Topolina, Na dielničkach, Sčipky, Zajkov, Rácova ruban, Cista, Medzi vodami, Bočkatov, Namo-, Zduchy, Brana, Veľká lúka, Stočky, Barhelka, Pod Hôrkou, Štátny les, Driečina, Konopianka, Hrun, Lúky, Dlhé hony, Pustiňa, Lapište, Bačkajov úboč, Stokčok, Kameň, Konopianky, Hrabina, Groňoška, Foráž, Grófske, Jemiska, Žliabok, Hrun, Kamenné, Kertalka, Galova, Záhumienky, Za záhradami, Tokáreň, Lape, Mäsarňa, Olšiny, Za hrbkom, Kiš-Erde, Koscelnik, Žarov, Štrbina, Lieštiny, Žľabina, Lazy, Pod kaleňou, Rokytie, Za rostokou

Miesto, okres Sobrance:, 14 z 14

Dubníky, Velké zámery pod stavom, Nad vinicou, Cikov - Kalas, Breziny, Niereš, Olšiny, Na jame, Na paňským, Šimkova, Okolo cintorina, Maťašovo, Široké luky, Do lesa koncom, Vinice, Malá čistá, Na lúke, Za veľkým Krivákom, Za malým Krivákom, Surové, Nad Žliabkom, Hlbok, Pánsky Niereš, Patrovka, Huščava, Pod dubinou, Krížne zeme, Rošakov jarok, Viderové vinice, Stripajov lúka, Viničky, Čiertaž, Za cintorínom, Grune, Laščík, Za hromadami, Konopianky, Končeky, Dlhý, Palánty, Havrancík, Pod Mäsarňou, Velké zámery, Malé zámery, Drinčiny, Toploľovo, Dlhé zeme

miesto inde

Koňuš (69x), Ruský Hrabovec (61x), Vyšná Rybnica (56x), Choňkovce (54x), Priekopa, okres SO (51x), Beňatina (47x), Revištia (46x), Inovce (44x), Bežovce (41x), Veľké Revištia (41x), Jenkovce (39x), Kristy (33x), Sejkov (31x), Lekárovce (30x), Remetské Hámre (30x), Husák (29x), Ostrov, okres SO (29x), Podhoroď (29x), Blatné Revištia (28x), Horňa (28x), Vojnatina (28x), Koromľa (28x), Blatná Polianka (26x), Hlivištia (25x), Baškovce, okres SO (25x), Bunkovce (25x), Krčava (24x), Sobrance (24x), Kolibabovce (24x), Nižné Nemecké (22x)
miesto v Koňuš
miesto v Ruský Hrabovec
miesto v Vyšná Rybnica

Podobné, okres Sobrance:

1022x turistika, 827x miesto, 67x strom, 52x turistické informácie, 36x orientačný bod, 12x prístrešok, altánok, 11x poľovnícky posed, 5x studňa, 4x ohnisko, 4x chranený strom, 2x miesto na piknik, 1x atrakcia, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Sobrance

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-sobrance.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.